News Masters&Robots

{Blog}

Człowiek z przyszłości: Kim jest Kevin Kelly?

Kim jest Kevin Kelly?

Potrzebujemy wizjonerów, którzy pomogą nam zrozumieć transformację technologiczną i przygotować się na duże zmiany. Jedną z takich postaci jest Kevin Kelly – amerykański pisarz, myśliciel, futurolog i współzałożyciel kultowego magazynu WIRED, który od dziesięcioleci analizuje wpływ nowych technologii na społeczeństwo. Jego wizje i prognozy na temat wpływu tych technologii na nasze życie są szeroko dyskutowane i cytowane przez ekspertów, decydentów i miłośników nowych technologii na całym świecie. W erze AI głos Kelly’ego nabiera szczególnego znaczenia. Już w październiku będzie można go usłyszeć na żywo w Warszawie na konferencji Masters&Robots zatytułowanej “What’s Next”. 

 

Wizjoner technologii 

Seth Godin powiedział: Za 100 lat, kiedy tak wiele nonsensów naszego wieku zostanie zapomnianych, ludzie nadal będą pamiętać Kevina Kelly’ego i jego mądrość. Nie pochodzi z innej planety, ale jest z przyszłości. 

Kevin Kelly jest postrzegany jako jeden z najważniejszych wizjonerów i myślicieli w dziedzinie technologii. Jego książki, wystąpienia i poglądy są szeroko cytowane i dyskutowane, a trafne prognozy na temat rozwoju technologii i jej wpływu na społeczeństwo czynią go ważną postacią w dyskusji o przyszłości ludzkości w erze cyfrowej transformacji.  

Według Kelly’ego, technologia nie jest tylko narzędziem, a siłą napędową ewolucji ludzkości. W swojej książce “What Technology Wants” wydanej w 2010 r. argumentował, że technologia ma własną trajektorię rozwoju, która wykracza poza ludzką kontrolę. Uważa, że musimy zrozumieć i zaakceptować tę siłę, aby móc ją wykorzystać dla dobra ludzkości.  

Kelly jest znany ze swojej wizji “długiego teraz”, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą ściśle powiązane. Twierdzi, że powinniśmy patrzeć na technologię w szerszej perspektywie czasowej, aby lepiej zrozumieć jej wpływ na nasze życie.  

W swoich prognozach, Kelly często podkreśla rolę sztucznej inteligencji jako kluczowej technologii, która może przynieść drugą rewolucję przemysłową. Uważa, że AI będzie miała ogromny wpływ na wiele dziedzin – od medycyny po transport – i zmieni sposób w jaki pracujemy, uczymy się i podejmujemy decyzje. – Sztuczna inteligencja to też narzędzie – ale najpotężniejsze narzędzie, jakie człowiek kiedykolwiek wynalazł. Ona zmieni nie tylko sposób, w jaki produkujemy dobra, czy przemieszczamy się z jednego miejsca na drugie. Będzie bardziej potężna niż ogień czy energia. Stanie się równie potężnym narzędziem jak język.  

Pomimo swojego entuzjazmu dla nowych technologii, Kelly pozostaje realistą i zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, takie jak utrata prywatności, cyberzagrożenia czy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wzywa do odpowiedzialnego i etycznego podejścia do rozwoju technologii, aby zapewnić, że będzie ona służyć dobru ludzkości. 

 

Autor koncepcji protopii i technium 

 Kelly postrzega technologie nie jako pojedyncze wynalazki, ale jako współewoluującą całość, która rozwija się w sposób zbliżony do naturalnych systemów. Ten złożony i samoorganizujący się system określa terminem technium (również: techniwersum). Przypisuje mu trzy kluczowe cechy: emergencję – technologie łączą się w większe, złożone systemy, wykazując emergentne właściwości, których nie można przewidzieć na podstawie pojedynczych części składowych; autonomię – technium rozwija się w dużej mierze autonomicznie, niezależnie od ludzkich intencji, zgodnie z własnymi prawami i logiką, i kierunkowość – technologie nie rozwijają się w przypadkowy sposób, ale wykazują pewne wzorce i trendy, które Kelly określa jako “pragnienia” technium. W książce “What Technology Wants” zidentyfikował cztery główne pragnienia technium:  

  • stałe przyspieszanie – technologie dążą do coraz szybszego tempa rozwoju i innowacji,  
  • rozprzestrzenianie się – technologie mają tendencję do rozprzestrzeniania się na nowe obszary i zastępowania starszych rozwiązań, 
  • nieograniczona dostępność – technologie zmierzają do bycia powszechnie dostępnymi i przystępnymi cenowo,  
  • konwergencja – różne gałęzie technologii dążą do łączenia się w większe, bardziej złożone systemy.  

Według Kelly’ego, zrozumienie tych “pragnień” technium może pomóc nam lepiej przewidywać przyszłe trendy technologiczne i dostosować się do nich.  

Koncepcja technium jest częścią szerszej wizji – protopii, którą Kelly proponuje jako alternatywę dla utopijnych i dystopijnych wizji przyszłości. Protopia to wizja stopniowego rozwoju, opartego na nawet najmniejszych zmianach na lepsze. W przeciwieństwie do utopijnego dążenia do zamkniętego, idealnego świata, protopia to ciągły proces samodoskonalenia i otwartość na zmiany. Ważną częścią jest uznanie, że wraz z nowymi korzyściami pojawiają się również nowe problemy do rozwiązania. Ta złożona interakcja pozytywów i negatywów czyni wizje protopijne bardzo trudnymi do precyzyjnego przewidzenia. Kelly twierdzi jednak, że są one bardziej realistyczne i pożądane niż utopie, które są niemożliwe do osiągnięcia. 

 

Książki, które kształtują przyszłość 

Kevin Kelly jest autorem wielu ważnych książek, w których analizuje wpływ technologii na społeczeństwo i przewiduje przyszłe trendy. Jego debiutancka książka „Out of Control” z 1994 roku była pionierską pracą na temat systemów złożonych i samoorganizujących się. Kolejna – „Nowe reguły nowej gospodarki ” z 1998 roku – stała się bestsellerem New York Timesa. Kelly przedstawił w niej nowe zasady rządzące gospodarką opartą na wiedzy i sieciach. W 2010 roku ukazała się jego książka „What Technology Wants”, w której autor analizował technologię jako siłę napędową ewolucji ludzkości i cywilizacji. 

Jednak największy rozgłos przyniosła mu publikacja „Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość” z 2016 roku. W tej książce Kelly opisał 12 nieuniknionych trendów technologicznych, które jego zdaniem ukształtują naszą przyszłość. Wśród nich są m.in. kognifikacja – wzrost znaczenia sztucznej inteligencji, krążenie – przyspieszenie cyrkulacji informacji w sieciach, remiksy – łączenie elementów w nowe hybrydy i długowieczność – dążenie do wydłużania życia i eksploracji kosmosu. Kelly twierdzi, że te nieuniknione siły już teraz oddziałują na nasze życie, a ich wpływ będzie narastał w przyszłości. 

Najnowsza książka Kelly’ego „Excellent Advice for Living” ukazała się w maju 2023 roku. Jest to zbiór życiowych mądrości i porad, które autor chciałby przekazać młodszym pokoleniom. Książka ta została ciepło przyjęta przez krytyków i czytelników.  

 

Artysta, dokumentalista i mówca 

W latach 90. Kevin Kelly współtworzył WIRED – wizjonerski magazyn cyfrowej kultury. Najpierw jako redaktor naczelny, a potem jako samozwańczy “Starszy Buntownik” (ang. Senior Maverick), poprowadził zespół redakcji do zdobycia prestiżowej National Magazine Award for General Excellence. Kelly jest też współzałożycielem znaczących organizacji non-profit, takich jak The Long Now Foundation i The Rosetta Project, który buduje archiwum wszystkich udokumentowanych języków ludzkich.   

Prowadzi również projekty artystyczne i dokumentacyjne. Jego inicjatywa „Vanishing Asia” to fotografie i filmy ukazujące znikającą kulturę azjatycką. Kelly jest aktywny także w mediach społecznościowych, gdzie publikuje swoją codzienną twórczość cyfrową. 

Kevin Kelly jest również inspirującym mówcą. Jego słynne wystąpienie na TED-ex “Jak AI może przynieść drugą rewolucję przemysłową” (ang. How AI can bring on a second Industrial Revolution)  jest szeroko cytowane i dyskutowane w kontekście wpływu sztucznej inteligencji na przyszłość ludzkości. 

23 października 2024 r. Kevin Kelly wystąpi w Polsce – na scenie konferencji Masters&Robots. 

 

Źródła: 

https://kk.org/  

https://www.goodreads.com/author/show/27388.Kevin_Kelly  

https://www.ted.com/speakers/kevin_kelly  

https://plus.polskanews.pl/kevin-kelly-sztuczna-inteligencja-calkowicie-zmieni-nasz-swiat/ar/12789264 

Technium czeka na nasz ruch. Na rozwój technologii powinniśmy patrzeć przez pryzmat biologicznej ewolucji (projektpulsar.pl)